Avioero – Miten siihen voi varautua?

Avioero tulee monelle yllätyksenä ja avioerolla on suuri merkitys yksityishenkilön talouteen. Avioeroon on kuitenkin mahdollista varautua esimerkiksi avioehtosopimuksella. Suomalaisista avioliitoista noin puolet päätyy avioeroon, minkä vuoksi olisi hyvä käyttää hetki...

Lapsen elatus

Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704 lähtee siitä, että lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat elatuskykyjensä mukaisessa suhteessa. Lapsen elatuksen suuruuden arvioimisessa noudatetaan oikeusministeriön vuonna 2007 antamaa ohjeistusta...

Sukupolvenvaihdos

Perintöverosuunnittelun merkitys on kasvanut ihmisten eliniän pidentyessä ja yksityishenkilöiden vaurauden kasvaessa. Perintöverosuunnittelu ei kierrä perintö- ja lahjaverolain säännöksiä, vaan lainsäädäntö mahdollistaa lukuisia sallittuja oikeustoimia verorasituksen...