Lapsen elatus

Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704 lähtee siitä, että lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat elatuskykyjensä mukaisessa suhteessa. Lapsen elatuksen suuruuden arvioimisessa noudatetaan oikeusministeriön vuonna 2007 antamaa ohjeistusta...

lue lisää

Avopuolisoiden mahdollisuudet saada hyvitystä

Hovioikeus otti tuoreessa ratkaisussa kantaa siihen, voiko avopuolisoihin nähden ulkopuolinen kolmas henkilö tehdä avopuolisoiden yhteiseen talouteen sellaista panostusta, että se oikeuttaisi toisen avopuolison saamaan hyvitystä toiselta avopuolisolta. Hovioikeuden...

lue lisää

Uusia tuulia isyyslain osalta

1.1.2016 tuli voimaan uusi isyyslaki, joka kumosi vanhan vuonna 1976 voimaan tulleen isyyslain. Uudella isyyslailla palautettiin kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi niille, jotka eivät olleet voineet käyttää kanneoikeuttaan aiemman voimassaolleen isyyslain...

lue lisää