Blogi

Asianajotoimisto Roihu Oy:n perhevarallisuusoikeudellisissa blogissa asianajaja, varatuomari Elisa Ilmoniemi nostaa esille ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aihealueita erityisesti perhe- ja perintöoikeuden alueilta.

Blogissa kirjoitetaan uusimmista lainmuutoksista, tuoreesta oikeuskäytännöstä ja muutoinkin aihepiirin kannalta merkityksellisistä aiheista.

Sukupolvenvaihdos

Perintöverosuunnittelun merkitys on kasvanut ihmisten eliniän pidentyessä ja yksityishenkilöiden vaurauden kasvaessa. Perintöverosuunnittelu ei kierrä perintö- ja lahjaverolain säännöksiä, vaan lainsäädäntö mahdollistaa lukuisia sallittuja oikeustoimia verorasituksen...

lue lisää

Avopuolisoiden mahdollisuudet saada hyvitystä

Hovioikeus otti tuoreessa ratkaisussa kantaa siihen, voiko avopuolisoihin nähden ulkopuolinen kolmas henkilö tehdä avopuolisoiden yhteiseen talouteen sellaista panostusta, että se oikeuttaisi toisen avopuolison saamaan hyvitystä toiselta avopuolisolta. Hovioikeuden...

lue lisää

Alzheimerin tauti ja testamentin pätevyys

Kysymyksessä oli tapaus, jossa oikeuden tehtävänä oli arvioida sitä, oliko A:n allekirjoittama testamentti pätemätön sen vuoksi, että hänellä oli todettu kaksi vuotta ennen testamentin tekemistä Alzheimerin tauti. Oikeudessa arvioitiin siten sitä, oliko A ymmärtänyt...

lue lisää

Uusia tuulia isyyslain osalta

1.1.2016 tuli voimaan uusi isyyslaki, joka kumosi vanhan vuonna 1976 voimaan tulleen isyyslain. Uudella isyyslailla palautettiin kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi niille, jotka eivät olleet voineet käyttää kanneoikeuttaan aiemman voimassaolleen isyyslain...

lue lisää