PERHEOIKEUS

Asianajotoimisto Roihu Oy:n osaamisalueet kattavat laajasti perheoikeudellisen juridiikan, kuten avoliittoa, avioliittoa ja lapsioikeutta koskevan lainsäädännön. Avustamme asiakkaitamme perheoikeudellisissa prosesseissa asiamiehinä yleisissä ja hallinnollisissa tuomioistuimissa, ja laadimme aina jokaiseen yksittäistapaukseen parhaiten soveltuvat asiakirjat. Avioeroissa toimimme myös käräjäoikeuden määrääminä pesänjakajina.

 • Avoliitto
 • Avioliitto
 • Lapsioikeus

PERINTÖOIKEUS

Perintösuunnitteluun ja perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Avustamme asiakkaitamme Asianajotoimisto Roihu Oy:ssä perunkirjoituksista pesänselvityksiin ja perinnönjakoihin. Vuosien aikana kertyneen kokemuksen ansiosta hoidamme ammattitaidolla myös laajat kuolinpesät. Perintösuunnittelun ennakollisessa vaiheessa laadimme testamentteja ja edunvalvontavaltuutuksia. Pesänjakajina toimiessamme pidämme tärkeänä, että laatimamme perinnönjaot ovat aina riittävän syvällisesti ja ymmärrettävästi perusteltuja perinnönjakoratkaisuja.

 • Perimysjärjestys
 • Perukirja
 • Pesänselvitys
 • Perinnönjako
 • Testamentti

PERINTÖSUUNNITTELU

Perintöverosuunnittelun merkitys on kasvanut ihmisten eliniän pidentyessä ja yksityishenkilöiden vaurauden kasvaessa. Onkin yleistä, että jossain vaiheessa elinkaarta ryhdytään korostetusti pohtimaan, millä tavoin ja kenelle varallisuus halutaan siirtyvän mahdollisimman pienillä verovaikutuksilla. Asianajotoimisto Roihu Oy etsii kanssasi eri vaihtoehdot parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hyvissä ajoin aloitetulla huolellisella suunnittelulla saavutetaan yleensä varmimmin haluttu lopputulos.

 • Veroluokat
 • Edunvalvontavaltuutus
 • Lahja
 • Testamentti
 • Säästöhenkivakuutus
 • Perinnöstä tai testamentista luopuminen
 • Aviovarallisuussuhteet