Pesänselvitys

Mitä pesänselvityksessä tapahtuu?
Pesänselvityksessä kuolinpesään kuuluva omaisuusmassa selvitetään, minkä selvityksen taustalla on perittävästä laadittu perukirja. Pesänselvitys voi perustua kuolinpesän osakkaiden yhteishallintoon, taikka vaihtoehtoisesti osakkaat tai joku osakkaista voi hakea käräjäoikeudelta kuolinpesän osakkaisiin nähden puolueettoman pesänselvittäjän.

Kuolinpesä on pesänselvityksen aikana tarkoitus saattaa siihen kuntoon, että kuolinpesässä voidaan suorittaa perinnönjako. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pesänselvityksen aikana kuolinpesän omaisuutta hoidetaan ja säilytetään, tarvittaessa sitä myydään, velat maksetaan ja legaatit täytetään. Perinnönjakoon ei voida ryhtyä ennen kuin kaikki tarvittavat selvitystoimet on suoritettu. Tärkeintä on, että kaikki velat on maksettu.

Kuolinpesän luovuttaminen pesänselvittäjän hallintoon

Kuolinpesä on mahdollista myös luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon. Pesänselvittäjä on asianajaja, jolla on perintöoikeudellista kokemusta. Perittävän kotipaikan käräjäoikeus määrää pesänselvittäjän tehtävään osakkaan tai osakkaiden tekemän hakemuksen perusteella.

Monesti mielletään, että kuolinpesään määrätään pesänselvittäjä ainoastaan osakkaiden riitautuessa. Tosiasiassa kuitenkin pesänselvittäjän määrääminen esimerkiksi kuolinpesään, jonka osakkaita asuu pitkien välimatkojen päässä toisistaan tai mahdollisesti jopa ulkomailla, voi merkittävästi nopeuttaa kuolinpesän jakokuntoon saattamista ja perinnönjaon kohteena olevien varojen tilittämistä osakkaille.

Joskus esiintyy myös tilanteita, ettei pesänselvitystä yksinkertaisesti ole saatu syystä tai toisesta etenemään, jolloin asiantuntijan apu jouduttaa asiaa huomattavasti. Pesänselvittäjän ja -jakajan rooliin kuuluukin pyrkiä edesauttamaan sovinnollisen ratkaisun löytämistä osakkaiden kesken.

Pesänselvityksen valmistuttua on mahdollista siirtyä perinnönjakoon.