Lahja

Lahjan käyttäminen perintöverosuunnittelun välineenä
Yksinkertaisimmillaan lahja on vastikkeeton oikeustoimi – lahjoittaja antaa lahjansaajalle jonkin varallisuusarvoisen etuuden tai omaisuuttaan ilman, että lahjansaaja maksaa siitä korvausta.

Lahjoja voidaan kuitenkin yksilöidä eri kategorioihin niiden tyypin mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi ennakkoperinnöt, joita voidaan antaa rintaperillisille. Ennakkoperinnöillä voidaan vaikuttaa lakiosien ja perintöosuuksien suuruuteen. On myös olemassa testamenttiin rinnastuvia lahjoja sekä ns. suosiolahjoja. Sukupolvenvaihdoksiin liittyviin syytinkeihin saattaa myös sisältyä lahjaa. Kuolemanvaraislahja on kielletty, minkä vuoksi kaikki kuolemaan liittyvät oikeustoimet voidaan tehdä vain testamentilla.

Mikäli omaisuudesta suoritetaan vastiketta riittävässä määrin, luovutusta ei välttämättä määritellä lahjaksi. Lahjan ja kaupan välimallina voidaan pitää korotonta lainaa.

Huomioon otettavia asioita lahjoitusta suunniteltaessa
Lahjoitusta suunniteltaessa on osattava ottaa huomioon kaikki lahjoitukseen liittyvä lainsäädäntö. Lahjoitukseen voivat olennaisesti vaikuttaa siten myös vaikkapa avioliittolain säännökset.

Lahjoitusta tehtäessä voidaan antaa myös erilaisia määräyksiä lahjan luonteeseen liittyen, jos kyse on esimerkiksi ennakkoperinnöstä. Lahjassa annetussa määräyksessä voidaan myös rajoittaa lahjoituksensaajan aviopuolison tai parisuhdekumppanin avio-oikeutta lahjoitettuun omaisuuteen. Avio-oikeuden poissulkeva rajoitus on kuitenkin tehtävä lain edellyttämässä tiukassa muodossa, jotta se on pätevä.

Lahjoituksiin läheisesti liittyvän lainsäädännön tunteminen edesauttaa lahjoittajan tarkoituksen toteutumista myös lahjoittajan kuoleman jälkeen. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa aina kääntyä asiantuntijan puoleen, minkä lisäksi erilaisten maksullisten ennakkoratkaisujen pyytäminen verottajalta on mahdollista.