Vakuutukset

Säästöhenkivakuutusten edunsaajamääräykset perintöverosuunnittelussa
Säästöhenkivakuutuksen edunsaajamääräyksellä voidaan tehokkaasti vaikuttaa siihen, ettei vakuutuskorvaus kuulu perittävän kuolinpesään. Henkivakuutuksen avulla voidaan määrätä vakuutussummasta perintökaaren ja avioliittolain jakosäännöksistä poiketen.

Säästöhenkivakuutuksessa olevan kuolemanvaravakuutuksen perusteella voidaan antaa edunsaajamääräyksellä veroton 35.000 euron suuruinen ”perintö” saajalleen. Vakuutus mahdollistaa lahjojen ja testamentin tapaan omaisuusmassan pilkkomisen pienempiin osiin, mikä menettely luonnollisesti pienentää yksittäiselle saajalle tulevaa verorasitusta.

Vakiintuneen verotuskäytännön perusteella näyttää myös siltä, että edunsaajamääräyksellä annetusta vakuutuskorvauksesta voitaisiin luopua samoilla edellytyksillä kuin testamentistakin.