Veroluokat

Miten lahja ja -perintöveroluokat määräytyvät?

Lahjan- ja perinnönsaajat jaetaan kahteen veroluokkaan, joiden mukaan verotus muodostuu. Ankarampi verorasitus kohdistuu kaukaisimpiin saajiin.

Veroluokan I mukaan veroa maksavat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.), aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen ja perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaressa tarkoitettua avustusta.

Aviopuolisoksi rinnastetaan myös perittävän kanssa avioliitonomaisessa olosuhteessa elävä henkilö, joka on joskus ollut avioliitossa perittävän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perittävän kanssa. Ottolapset ja -vanhemmat rinnastetaan verotuksellisesti biologisiin sukulaisiin.

Kaikki muut niin sukulaiset kuin suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt maksavat veroa veroluokan II mukaan.

Ajantasaiset perintö- ja lahjaverotaulukot löydät verottajan sivuilta: perintövero ja lahjavero.