Mitä tietoja perukirja vaatii?

Jokaisen perittävän jälkeen on lain mukaan laadittava perukirja. Verottaja on antanut tarkat ohjeet niistä asioista, joita on merkittävä perukirjaan.

Perukirja laaditaan kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perukirja koostuu eri osioista.

Perukirjan ensimmäisessä osassa selvitetään perustiedot perittävästä ja kuolinpesän osakkaista. Kuolinpesän osakkaita ovat perittävän lakimääräiset perilliset ja mahdollinen yleistestamentinsaaja. Myös uskottujen miesten tiedot mainitaan.

Perukirjan toisessa osassa selvitetään yleisiä taustatietoja esimerkiksi perittävän siviilisäädystä, mahdollisista aiemmista avioliittoista, perittävän tekemistä testamenteista, perittävän antamista lahjoista ja ennakkoperinnöistä. Lisäksi on selvitettävä perittävän katkeamaton sukuselvitys aina 15-vuotiaasta lähtien.

Perukirjan kolmannessa osassa luetteloidaan perittävän varat ja velat kuolinpäivän arvoon laskettuna. Mikäli perittävä oli kuolinhetkellä avioliitossa, perukirjaan merkitään vastaavalla tavalla aviolesken varat ja velat.

Perukirjan neljännessä osassa varat ja velat luetteloidaan yhteenvedonomaisesti, minkä lisäksi pesänilmoittaja omalla vakuutuksellaan vakuuttaa perukirjaan tulleen merkityiksi kaikki tiedossa olevat varat ja velat. Uskotut miehet vahvistavat omilla allekirjoituksillaan perukirjan.

Perukirja toimitetaan verottajalle kuukauden kuluessa sen laatimisesta. Perukirjaan liitettävien liiteasiakirjojen määrää on nykyisellään vähennetty verottajan toimesta varsin merkittävässä määrin. Ajantasaiset perukirjan liiteasiakirjat on yksityiskohtaisesti yksilöity verottajan omilla Internet-sivuilla osoitteessa https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Perinto/Perunkirjoitus_ja_perukirja(12851)

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun