Perintöoikeus

Monipuoliset perintöoikeuden palvelut

Laadimme Asianajotoimisto Roihussa testamentteja, ja perunkirjoitusten toimittaminen on meille arkipäivää. Perunkirjoituksen jälkeen on tavanomaista, että toimitamme samassa kuolinpesässä myös perinnönjaon. Kokonaisvaltaisella palvelulla pystymme kustannustehokkaasti saattamaan kaikki perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät asiat kerralla päätökseen. Huomioimme myös verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Apua riitatilanteisiin

Joskus perinnönjakoon liittyy osakkaiden välisiä erimielisyyksiä ja asioista on riitauduttu – myös näissä tilanteissa avustamme sinua useiden vuosien kokemuksella. Käyttämällä asiantuntevaa asianajajaa, voit luottaa, että asia tulee hoidetuksi kerralla oikein kuntoon.

Palvelumme perintöoikeudellisissa asioissa

  • Laadimme erilaisia asiakirjoja omien asioiden myöhempää hoitamista varten sekä asiakirjoja kuoleman varalta (edunvalvontavaltuutus, testamentti)
  • Laadimme kuolintapauksiin liittyviä asiakirjoja (perukirja, perinnönjakosopimus)
  • Toimimme asiakkaidemme avustajina pesänselvitys- ja pesänjakoprosesseissa pesänjakajan luona
  • Avustamme oikeudenkäynneissä esimerkiksi perinnönjaon tai testamentin moitekanteissa
  • Toimimme testamentin toimeenpanijoina
  • Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänselvittäjinä ja -jakajina

Näitä tarjoamme

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeus

Perheoikeuden osa-alueeseen luetaan tavanomaisesti niin avioliittoon ja avoliittoon liittyvät taloudelliset asiat kuin lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus.

Lue lisää

Perintöoikeus

Perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä perittävästä on laadittava perukirja ja kuolinpesä on selvitettävä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjakosopimus.

Lue lisää

Perintösuunnittelu

Perintöverosuunnittelussa korostuu hyvissä ajoin asianmukaisesti laadittujen asiakirjojen merkitys. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla huolehdit omien elinaikaisten asioidesi hoitamisesta hyvissä ajoin. Varallisuutesi jakautumiseen ja sen verokohteluun voit varautua, kun sinulla on olemassa kattavasti tehty lahjakirja ja/tai testamentti.

Lue lisää

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Artikkelit

Lue lisää