Perheoikeus

Varmistamme sinun ja lapsesi edun

Asianajotoimisto Roihusta saat oikeudellisen asiantuntijan, joka huolehtii, että etusi tulee turvatuksi vaikeassa elämäntilanteessa, kuten avo- tai avioeron sattuessa. Lasta koskevissa asioissa määräävä periaatteemme on lapsen etu. Meillä asiaasi hoitaa yksi päävastuullinen asianajaja, jolloin tiedät aina, kuka asiaasi on hoitamassa. Asianajotoimisto Roihussa saat käyttöösi oikeudellisen asiantuntijan, jolla on myös inhimillistä viisautta.

Perheoikeuden osa-alueella tarjoamme esimerkiksi seuraavia palveluita:

  • Laadimme erilaisia asiakirjoja ennakollisesti riitaisuuksien välttämiseksi (avioehtosopimus ja sopimus avioeron varalta)
  • Laadimme erilaisia sopimuksia erotilanteissa (ositussopimus / erottelusopimus)
  • Teemme sopimuksia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta
  • Konsultoimme ja neuvomme asiakkaitamme
  • Asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina eroihin liittyvissä ositus- ja erotteluprosesseissa pesänjakajan luona sekä oikeudenkäynneissä avo- tai avioero-osituksiin tai -erotteluihin liittyvissä moiteprosesseista taikka riitaisissa lapsioikeudellisissa asioissa
  • Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänjakajina

Näitä tarjoamme

Tarjoamme asiakkaillemme lähes kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeus

Perheoikeuden osa-alueeseen luetaan tavanomaisesti niin avioliittoon ja avoliittoon liittyvät taloudelliset asiat kuin lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus.

Lue lisää

Perintöoikeus

Perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä perittävästä on laadittava perukirja ja kuolinpesä on selvitettävä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjakosopimus.

Lue lisää

Perintösuunnittelu

Perintöverosuunnittelussa korostuu hyvissä ajoin asianmukaisesti laadittujen asiakirjojen merkitys. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla huolehdit omien elinaikaisten asioidesi hoitamisesta hyvissä ajoin. Varallisuutesi jakautumiseen ja sen verokohteluun voit varautua, kun sinulla on olemassa kattavasti tehty lahjakirja ja/tai testamentti.

Lue lisää

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Artikkelit

Lue lisää