Palvelumme

Perheoikeudellista asiantuntemusta

Toimistossamme on osaamista yli kahdenkymmenen vuoden ajalta erilaisista perheoikeudellisista toimeksiannoista. Olemme avustaneet asiakkaitamme useissa kymmenissä lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevissa asioissa sekä avio- tai avoeroon liittyvien taloudellisten kysymysten ratkaisemisessa niin sopimusteitse kuin tarvittaessa toimimalla asiakkaidemme avustajana oikeudessa.

Perintöoikeudellista osaamista

Vahva osaamisemme näkyy myös perintöoikeudessa, johon yhdistämme luontevasti perintösuunnitteluun liittyvät kysymykset. Asiakkaamme saavat meiltä käytännönläheistä ja konkreettista tietoa, kun kyseessä on esimerkiksi

  • perunkirjoitus
  • pesänselvitys
  • perinnönjako
  • testamentti
  • edunvalvontavaltuutus.

Perintösuunnittelussa korostamme aina hyvissä ajoin aloitetun huolellisen suunnittelun merkitystä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tavoitteena asiakkaan etu

Mahdollisessa riitatilanteessa toimimme asiakkaidemme avustajina erilaisissa prosesseissa ja käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina ajatuksella – solmut on tehty aukaistaviksi.

Pidämme tärkeänä, että olemme helposti asiakkaamme tavoitettavissa. Periaatteisiimme kuuluu asiakkaan säännöllinen informointi toimeksiannon eri vaiheista. Toimeksiannot hoidetaan aina asiakkaidemme edun mukaisesti, ja asiaa hoitaa aina yksi päävastuullinen juristi.

Näitä tarjoamme

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeus

Perheoikeuden osa-alueeseen luetaan tavanomaisesti niin avioliittoon ja avoliittoon liittyvät taloudelliset asiat kuin lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus.

Lue lisää

Perintöoikeus

Perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä perittävästä on laadittava perukirja ja kuolinpesä on selvitettävä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjakosopimus.

Lue lisää

Perintösuunnittelu

Perintöverosuunnittelussa korostuu hyvissä ajoin asianmukaisesti laadittujen asiakirjojen merkitys. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla huolehdit omien elinaikaisten asioidesi hoitamisesta hyvissä ajoin. Varallisuutesi jakautumiseen ja sen verokohteluun voit varautua, kun sinulla on olemassa kattavasti tehty lahjakirja ja/tai testamentti.

Lue lisää

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.