Avioero – Miten siihen voi varautua?

Avioero tulee monelle yllätyksenä ja avioerolla on suuri merkitys yksityishenkilön talouteen. Avioeroon on kuitenkin mahdollista varautua esimerkiksi avioehtosopimuksella.

Suomalaisista avioliitoista noin puolet päätyy avioeroon, minkä vuoksi olisi hyvä käyttää hetki aikaa ennen avioliittoa sen pohtimiseen, onko mahdollisessa avioerotilanteessa mahdollista minimoida avioeroon liittyvät taloudelliset riskit.

Tunnetuin instrumentti avioeron varalta on avioehtosopimus. Avioehtosopimuksia on tyypiltään erilaisia. Avioehtosopimuksella voidaan esimerkiksi poissulkea aviopuolisoiden välinen avio-oikeus kokonaan pois. Toisaalta avioehtosopimuksella voidaan poissulkea avio-oikeuden piiristä ainoastaan vaikkapa perintönä ja lahjana saatu omaisuus.

Avioehtosopimuksessa voidaan määritellä, onko se voimassa ainoastaan avioeron varalta vai myös kuolintapauksessa.

Avioehtosopimus on tehtävissä jo ennen avioliitoa. Viimeistään se tulee tehdä ennen avioeroa. Avioehto on rekisteröitävä ennen avioeroa maistraatissa. Tietoa avioehtosopimuksen rekisteröinnistä ja avioerosta löytyy myös maistraattien Internet-sivuilta osoitteesta http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/avioehtosopimus/.

Avioehtosopimuksen lisäksi voidaan tehdä sopimus avioeron varalta. Sopimuksessa avioeron varalta aviopuolisot ikään kuin jakavat omaisuutensa etukäteen mahdollista avioeroa silmällä pitäen.

Avioeron varalta tehtävä sopimus on käyttökelpoinen esimerkiksi yrittäjäpariskuntien varallisuudenjaossa tai tilanteessa, jossa toisen osapuolen varallisuus on suuri.

Sopimuksessa avioeron varalta voidaan sopia alustavasti myös siitä, miten alaikäisten lasten vanhemmat aikovat mahdollisessa avioerossa järjestää lastensa asiat. Lasta koskeva sopimus on lisäksi aina vahvistettava oman kunnan lastenvalvojan luona, jos avioeroon päädytään. Tarkempia tietoja lasten asioista avioerotilanteessa on mahdollista lukea vaikkapa Internet-sivustolta http://www.yvpl.fi.

Kun avioero yllättää, kannattaa aina konsultoida asianajajaa.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun