Yrittäjä – Oletko varautunut henkilökohtaisiin riskeihin?

Yrittäjän arjessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, miten yrittäjän omat asiat on järjestetty tilanteessa, jossa yrittäjän henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu yllättäviä ja ennakoimattomia muutoksia. Tällaisia tilanteita voivat olla sairastuminen, avioero tai kuolintapaus.

 1. Kuka hoitaa omat ja yritykseni asiat, jos tulen kykenemättömäksi huolehtimaan niistä?
  Edunvalvontavaltuutuksella jokainen voi turvata ja päättää omien asioidensa hoidosta sen varalta, että myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden vuoksi. Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa sen, että omia asioita on hoitamassa läheinen ja luotettu henkilö. Edunvalvontavaltuutus vahvistetaan aikanaan maistraatissa http://www.maistraatti.fi/fi/palvelut/holhoustoimi/edunvalvontavaltuutus/. Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti määrämuotoja noudattaen, minkä vuoksi asiakirjan laatimisessa on hyvä käyttää lakimiestä – erityisesti, kun kysymys on yrittäjän edunvalvontavaltuutuksesta.
 2. Avioehtosopimus ja sopimus avioeron varalta
  Avioehtosopimuksia on monia erilaisia. Aina ei ole välttämätöntä laatia ns. täysin poissulkevaa avioehtosopimusta. Avioehtosopimus voidaan laatia esimerkiksi niin, että ainoastaan yritystoiminta suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle. Lisäksi voidaan tehdä sopimus avioeron varalta, jossa sovitaan jo etukäteen siitä, miten omaisuus jaetaan mahdollisessa avioerotilanteessa.
 3. Miten asiani on kuoleman varalta järjestetty?
  Omista asioista voidaan määrätä kuoleman varalta testamentilla. Erityisen suositeltava testamentti on esimerkiksi tilanteessa, jossa kuolinpesään saattaa kuulua alaikäisiä osakkaita. Alaikäinen kuolinpesän osakas ei voi olla yritystoiminnassa mukana tai saada verotuksen mahdollistamia huojennuksia hyväkseen. Testamentti mahdollistaa tällaisiin riskeihin varautumisen etukäteen heikentämättä perillisten asemaa.
 4. Yrityksen osakassopimukset ja vakuutukset ajan tasalle!
  Yrittäjän tulisi huolehtia myös osakassopimusten päivittämisestä ajan tasalle erityisesti lunastuslausekkeiden kohdalla kuolintapauksessa. Erilaisilla yritykselle otettavilla vakuutuksilla voidaan kustannustehokkaasti varautua yrittäjän riskeihin. Yrittäjien asioiden järjestämisestä löytyy paljon tietoa Suomen yrittäjien Internet sivuilta https://www.yrittajat.fi/, minkä lisäksi yksilöllisten asiakirjojen laadinnassa ja yksittäistapaukseen parhaiten sopivien ratkaisujen löytämisessä kannattaa aina konsultoida asiaan perehtynyttä lakimiestä.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun