Uusperheellisen muistilista

Uusperheellisten elämään liittyy paljon inhimillisiä tekijöitä, eikä perhetilanteen muuttuessa aina tulla ajatelleeksi, mitä juridisia kysymyksiä perhetilanteen muutos mahdollisesti aiheuttaa. Näidenkin kysymysten pohtimiseen olisi hyvä uhrata hieman aikaa.

 1. Miten asiat edellisen puolison kanssa on järjestetty?
  Useimmilla meistä on jo hyvin tiedossa, että aviovarallisuusoikeudelliset suhteet tulee saattaa päätökseen entisen puolison kanssa. Muussa tapauksessa riskinä on, että aikanaan toisen puolison kuollessa kuolinpesän osakkaan on edellinen aviopuoliso. Entisten aviopuolisoiden tulisi siten suorittaa välillään omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu, mikäli aviopuolisot olivat solmineet välillään avioehtosopimuksen. Sopimukset on syytä tehdä aina kirjallisesti.
 2. Miten asiat on järjestetty uuden puolison kanssa?
  Uuden puolison kanssa on hyvä miettiä sitä, miten aviovarallisuussuhteet halutaan jatkossa varmistaa. Avioehtosopimus on aina suositeltava, jotta voidaan varmistua siitä, ettei omaa varallisuutta kanavoidu mahdollisessa uudessa erotilanteessa nykyiselle puolisolle. Sopimus on monesti merkityksellinen nimenomaan siitä syytä, että uusperheissä on monesti sinun, minun ja meidän lapsia. Hyvä instrumentti on myös laatia sopimus avioeron varalta.
 3. Saako uusi puolisoni perintöä jälkeeni?
  Erityisesti uusperheissä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuka perii ja kenet? Jos perittävällä on omia rintaperillisiä, uusi puoliso ei saa perintöä, vaan perintö kanavoituu suoraan rintaperillisille. Mikäli tarkoitus on antaa myös uudella puolisolle perintöä tai vaikkapa hallintaoikeus tiettyyn omaisuuserään, on hyvä keskustella kaiken kattavan testamentin tekemisestä asiantuntijan kanssa. Testamenttimääräykset mahdollistavat monenlaisia määräyksiä.
 4. Onko kaikesta huolimatta riski, että varallisuuttani kanavoituu edelliselle puolisolle?
  On mahdollista, että yhteisten rintaperillisten kautta perintöä kanavoituu edellisen puolison hallintaan, jos perintöä saava yhteinen rintaperillinen on alaikäinen. Ääritilanteessa omaisuus voi kanavoitua jopa omistukseen entiselle puolisolle, mikäli omaisuudesta ei ole annettu testamenttimääräyksiä.
 5. Yhteydenotto ammattilaiseen
  Sen jälkeen, kun on pohtinut omaa perheoikeudellista tilannettaan, on hyvä ottaa yhteyttä aviovarallisuusoikeudellisiin ja perintöoikeudellisiin asioihin perehtyneeseen asianajajaan. Jo ensitapaamisessa asiantuntija osaa neuvoa ja suositella erilaisia ratkaisuja tahtosi toteuttamiseksi. Uusperheiden lakiasioiden järjestämisessä hyviä vinkkejä tarjoaa muun muassa http://supli.fi/. Muilta osin tietoja uusperheiden arkeen http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/perheen_kriisit_ja_muutokset/uusperheen_elamaa/.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun