Miten toimia tilanteessa, jossa perinnönjakoa ei saada toimitettua osakkaiden kesken?

Perunkirjotuksen ja kuolinpesänselvityksen jälkeen voidaan ryhtyä perinnönjakoon. Tärkeintä on, että kaikki kuolinpesän velat on maksettu ennen perinnönjakoa. Perinnönjako voidaan tehdä osakkaiden kesken sopimusjakona. On kuitenkin mahdollista, että osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen perinnönjaon toimittamisesta.

Perinnönjaon toimittaminen on mahdollista osakkaiden erimielisyyksistä huolimatta.

Miten pesänjakajaa haetaan?

Tällaisessa tilanteessa kuolinpesään haetaan pesänjakajaa, joka suorittaa perinnönjaon ja ratkaisee erimielisyyden kohteeksi jääneet kysymykset.

Pesänjakoprosessiin ryhdyttäessä on hyvä tiedostaa, että perinnönjakoa edeltää aina pesänselvitys, jossa maksetaan kuolinpesän velat ja kartoitetaan jaettavat varat. Tämän vuoksi varsin vakiintunut käytäntö on, että samassa hakemuksessa haetaan kuolinpesään sekä pesänselvittäjä että –jakaja.

Pesänselvittäjän- ja jakajan tehtävään esitetään riittävän perintöoikeudellisen kokemuksen omaavaa asianajajaa, jonka tulee olla täysin puolueeton osakastahoihin nähden. Asianajajan tulee antaa suostumuksensa tehtävään.

Yleensä jo tässä vaiheessa on syytä konsultoida perintöoikeudellisiin asioihin vihkiytynyttä asianajajaa, jotta hakemus saadaan laadittua oikein ja osakkaat muuten saavat neuvoja tulevaa jakoa ajatellen.

Miten erimielisyydet saadaan ratkaistua?

Pesänselvittäjän- ja jakajan tulee omassa tehtävässään edistää osakkaiden keskinäistä sovintoa. Monesti toimitusprosessissa saadaan ainakin osittaisia sovintoja aikaan.

Mikäli kuitenkin riitaisia kysymyksiä jää, pesänselvittäjä ja –jakaja ratkaisee nämä riitaiseksi jäävät kysymykset.

Tällaisia kysymyksiä voi liittyä esimerkiksi omaisuuden arvoihin, mahdollisten ennakkoperintöjen huomioimiseen, testamentin tulkintaan tms. Ratkaistavien kysymysten kirjo on laaja.

Mitä jos olen tyytymätön pesäselvittäjän tai –jakajan ratkaisuun?

Pesänjakajan suorittamaa perinnönjakoa voidaan moittia käräjäoikeudessa muita osakkaita vastaan nostettavalla moitekanteella.

On kuitenkin huomionarvoista, että kuolinpesiin määrättyjen pesänjakajien suorittamat jaot jäävät lähes kaikissa tapauksissa sellaisenaan voimaan.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei moitekanteita nosteta kovin usein ja toisaalta sitä, että pesänselvitys- ja perinnönjakotehtäviin valitaan hyvin asiansa osaavia perintöoikeusammattilaisia.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun