Miten avopuolisoiden varat ja velat jaetaan avoerossa?

Avoliittolaki eli laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta tuli voimaan vuonna 2011. Lakia voidaan tarpeen mukaan soveltaa tilanteissa, joissa avoliitto on purkautunut eron tai toisen avopuolison kuoleman vuoksi. Laki ei kuitenkaan sääntele avopuolisoiden välisiä varallisuussuhteita läheskään niin tarkasti kuin avioliittolaki eikä laki ole pakottava.

Pääsäännön mukaan avopuolisoiden omaisuus jaetaan edelleen nimiperiaatteen mukaisesti eli kumpikin avopuolisoista pitää nimissään olevat varat ja velat. Avoliittolaki on kuitenkin käyttökelpoinen esimerkiksi tilanteissa, joissa avopuolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen kaikista taloudellisista asioistaan. Erimielisyystilanteissa avopuolisoilla on esimerkiksi mahdollisuus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa.

 1. Pesänjakajan tehtävänä avoerottelun suorittaminen ja yhteisomistusten purkaminen
  Pesänjakaja on asianajaja, joka ei ole ollut aiemmassa toimeksiantosuhteessa kumpaankaan avopuolisoon. Pesänjakaja suorittaa viimekädessä avoerottelun ja purkaa avopuolisoiden välisen yhteisomistussuhteen. Yhteisomistussuhteen kohteena voi olla vaikkapa puolisoiden yhdessä omistama omakotitalo. Jos yhteisomistussuhdetta ei saada muuten puretuksi, pesänjakaja hakee käräjäoikeudelta myyntimääräyksen, jolla yhteinen omaisuus myydään.
 2. Pesänjakajan tehtävänä hyvityksen määrääminen
  Pesänjakajalla on oikeus päättää ns. hyvityksen suorittamisesta toiselle avopuolisolle, jos edellytykset sen saamiseen on olemassa.
  Avoliittolain mukaan avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.
 3. Avoliittolain soveltuminen
  On olennaista muistaa, että avoliittolaki on tahdonvaltainen laki, mikä tarkoittaa, että avopuolisot voivat edelleen varsin vapaamuotoisesti sopia varojensa ja velkojensa jakamisesta keskenään. Mikäli lakia kuitenkin halutaan soveltaa, se edellyttää, että avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun