Johtaako Korkeimman oikeuden ratkaisu ositusten viivyttämiseen ex-puolisoiden välillä?

Korkein oikeus on antanut joulukuussa 2017 mielenkiintoisen ennakkoratkaisun avioeroon tuomittujen puolisoiden välillä siitä onko varakkaammalla ex-puolisolla oikeus kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa, jos vähävaraisempi ex-puoliso kuolee ositusprosessin aikana.

Tasingon luovuttaminen normaalitilanteessa

Avioliitto päättyy kahdella tavalla – joko avioeroon tai puolison kuolemaan.

Pääsäännön mukaan aviopuolisoiden varallisuusmassat tasataan avioerossa, jos puolisoiden välillä ei ole solmittu avioehtosopimusta. Avioero-osituksessa ei siten pääsäännön mukaan voi kieltäytyä tasingon maksusta.

Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa avioliitto päättyy toisen osapuolen kuolemaan ja leskeksi jää varakkaampi puoliso. Tällaisessa tilanteessa leskellä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään. Kysymys on ns. tasinkoprivilegisäännöstä.

Onko ex-puolisolla sama oikeus kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa, jos puoliso kuolee ennen ositusprosessin loppuunsaattamista?

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2017:87) oli kysymys tilanteessa, jossa puolisot oli tuomittu avioeroon ja ositustoimituksen kestäessä toinen puolisoista kuoli, jolloin eloonjäänyt puoliso vetosi avioliittolain tasinkoprivilegisäännökseen.

Kysymys kuului, oliko eloonjääneellä ex-puolisolla oikeus saada tasinkoprivilegisäännöksen mahdollistama etu hyväkseen siitä huolimatta, että avioliitto oli päättynyt avioeroon eikä toisen puolison kuolemaan. Intressi asiassa oli yli 100.000 euroa.

Niin ositusta toimittamaan määrätty pesänjakaja kuin kaikki oikeusasteet päätyivät siihen, että mainitun kaltaisessa tilanteessa oli mahdollista vedota tasinkoprivilegisäännökseen siitä huolimatta, että puolisot oli tuomittu avioeroon ennen toisen osapuolen kuolemaa.

Ratkaisu luettavissa kokonaisuudessaan https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2017/20170087.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun