Perintösuunnittelun keinoja kuoleman varalta

Testamentti

Testamentti on edelleen ainoa keino määrätä omaisuuden jakautumisesta kuolintapauksissa.

Testamentti on tiukan muotomääräinen asiakirja, jonka tekemisessä kannattaa huomioida seuraavia seikkoja:

  1. Testaattorin tulee ymmärtää allekirjoittamansa asiakirjan sisältö
  2. Testamentti tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan läsnäollessa
  3. Testamentilla voidaan antaa hallinta- tai omistusoikeus saajalleen. Omistusoikeuden saaja maksaa perintöveron
  4. Puolisot tekevät monesti keskinäisen testamentin, jossa turvataan jälkeen elävää puolisoa
  5. Omaisuutta voidaan antaa yleistestamentin nojalla tai legaattina
  6. Testamentilla ei voida loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan – erityisesti, jos rintaperillinen vaatii lakiosaansa
  7. Testamentin saajan tulee antaa testamentti tiedoksi testaattorin lakimääräisille perillisille
  8. Testamenttia on moitittava kuuden kuukauden kuluessa tiedoksisaannista, jos moiteperusteisiin halutaan vedota

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun