Perintösuunnittelun keinoja elinaikana

Omaisuuden lahjoittaminen

Lahjoittaminen on tehokas tapa vaikuttaa jo elinaikana siihen, kenelle omaisuutesi kanavoituu tulevaisuudessa. Lisäksi omaisuuden lahjoittaminen on monesti hyvä verosuunnittelun väline, erityisesti kun sen käyttö aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa.

Omaisuutta lahjoitettaessa on hyvä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

  1. Lahjoitettavaan omaisuuteen pidätettävä hallintaoikeus alentaa saajansa lahjaveroa. Aina hallintaoikeuden pidättäminen ei välttämättä ole perusteltua
  2. Rintaperilliselle annettava lahja on ennakkoperintöä, jos ennakkoperintöolettamaa ei ole suljettu pois
  3. Lahjan saajan aviopuolison avio-oikeus voidaan rajata lahjakirjassa pois. Kiinnitettävä erityisen tarkasti huomiota muotomääräykseen
  4. Kiinteistön lahjassa tulee käyttää kaupanvahvistajaa. Lahjansaajan tulee hakea saannolleen lainhuuto kuuden kuukauden sisällä lahjoituksesta
  5. Kaikkea omaisuutta ei voida lahjoittaa ilman aviopuolison suostumusta. Tällainen on esimerkiksi yhteisessä käytössä oleva koti
  6. Lahjansaajalla on velvollisuus ilmoittaa saannostaan verottajalle kolmen kuukauden kuluessa lahjoituksesta

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun