Edunvalvontavaltuutus yrittäjän turvana

Yhteiskunnassamme vallitseva varsin poikkeuksellinen tilanne on nostanut esille kysymyksiä siitä, miten omat asiamme tulevat hoidetuiksi, jos emme itse siihen kykene?

Tällaisia tilanteita on turvaamassa ajoissa tehty ja hyvin suunniteltu edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa omien asioiden hoituminen niin tilapäisen toimintakyvyn kuin pysyvän toimintakyvyn heikkenemisen varalle. Valtuutuksella kukin voi vaikuttaa siihen, kuka hoitaa omia asioita ja missä laajuudessa. On hyvä tiedostaa, että oma toiminta- ja päätöksentekokyky voi heikentyä täysin yllättäen esimerkiksi sairauden tai tapaturman myötä.

Ensisijaisesti valtuutuksella turvataan päivittäisten taloudellisten asioiden hoituminen, kuten laskujen maksu. Toinen tärkeä tehtävä edunvalvontavaltuutuksella on antaa valtuutetulle valtuudet vaikuttaa myös valtuuttajan henkilöä koskeviin asioihin, jos tilanne sitä vaatii.

Yrittäjien kohdalla on hyvin yleistä määrätä erityinen valtuutettu hoitamaan yrityksen asioita

Näin yrityksen toiminta ei vaarannu, eivätkä tärkeät päätökset jää tekemättä. Yleensä yrityksen asioita hoitamaan on hyvin luontevaa määrätä sellainen henkilö, joka muutoinkin tietää ja tuntee valtuuttajan yritystoimintaa jo entuudestaan.

Edunvalvontavaltuutuksella voit muun muassa:

  1. Valita taloudellisten asioiden hoitajaksi tuntemasi henkilön
  2. Voit antaa erillisen määräyksen valtuutetusta, joka hoitaa yksinomaan yrityksesi asioita
  3. Voit määrätä toissijaisesta valtuutetusta ja varavaltuutetusta
  4. Voit antaa valtuutuksen kiinteän omaisuuden myyntiin
  5. Määrätä lahjojen antamisesta tietyin edellytyksin
  6. Voit antaa valtuutetulle yksityiskohtaisempia toimiohjeita
  7. Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoon sidottu asiakirja ja vahva suositus on teettää se asiantuntijalla. Näin kaikki tarvittavat määräykset ja toiveet tulevat varmuudella huomioiduksi.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun