Perittävän aviovarallisuussuhteet

Jäämistöositus, tasinko ja tasinkoprivilegi

Perintöoikeus verosuunnitteluineen kytkeytyy lukuisissa kohdissa aviovarallisuusoikeuteen, jolloin molempia koskevan lainsäädännön tunteminen on ensiarvoisen tärkeää.

Aviopuolisoiden ja parisuhdekumppanien aviovarallisuusasiat selvitetään kuolintapauksessa samalla tavalla kuin avioeroissa. Jäämistöosituksessa enemmän omistava puoliso luovuttaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Tasingosta ei makseta perintöveroa tai muutakaan veroa.

Leskellä on myös mahdollisuus luopua vaatimasta tasinkoa, jolloin kysymys ei ole lahjasta kuolinpesälle, vaan kuolinpesän osakkaita verotetaan koko omaisuudesta normaalina perintöverotuksena.

Jäämistöosituksessa leskellä on kuitenkin oikeus vedota niin sanottuun tasinkoprivilegiin, eli ensiksi kuollutta puolisoa varakkaammalla leskellä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään.

Mikä merkitys on avioehtosopimuksella perintöverosuunnittelussa?

Aviopuolisoiden avio-oikeudella tai mahdollisella avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa avioero-osituksen lisäksi perintöverosuunnitteluun. Avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa vaikkapa perinnönjaossa siirrettävän omaisuuden määrään.

Monesti niin sanotulla täysin poissulkevalla avioehtosopimuksella pyritäänkin suojaamaan varakkaampaa osapuolta ja estämään varallisuuden siirtymistä vähävaraisemmalle puolisolle. Avioehtosopimuksella on merkitystä myös kuolinpesässä, koska tällaisella avioehtosopimuksella estetään vähävaraisemman lesken tasinkovaateen menestyminen.

Miten lesken hallintaoikeus vaikuttaa?

Verotuksen kannalta on merkitystä myös sillä, että leskellä on lähtökohtaisesti oikeus hallita ensiksi kuolleen puolison koko jäämistöä jakamattomana. Jakamattomuussuoja ei estä perillisen jakovaateen tekemistä, jolloin lesken hallintaoikeus supistuu ääritilanteessa yhteisenä kotina käytetyn asunnon ja koti-irtaimiston hallinnaksi.

 

Oikea-aikaisten oikeustoimien merkitys

Aina ei tulla ajatelleeksi, että kuolinpesään kuuluvien omaisuuserien oikea-aikaisella myynnillä suhteessa osituksen toimittamiseen voidaan saavuttaa eriasteista veroetua. Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden realisoinnin osalta onkin kiinnitettävä huomiota myös siihen, onko myynti järkevää tehdä ennen ositusta vai sen jälkeen.

Muodostuvan verotuksen kannalta on olennaista puolisoiden välinen avio-oikeus, avioehtosopimus, mitä kuolinpesästä päätetään myydä, tehdäänkö myynti ennen vai jälkeen osituksen tai perinnönjaon jne.

Luovutuksen ajankohdalla on vaikutusta mm. mahdollisesti syntyvän luovutusvoittoveron määrään. Perilliset eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että sovinnollisesta jaosta huolimatta asiantuntijan konsultointi voisi olla verotuksellisesti järkevää.

Näitä tarjoamme

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeus

Perheoikeuden osa-alueeseen luetaan tavanomaisesti niin avioliittoon ja avoliittoon liittyvät taloudelliset asiat kuin lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus.

Lue lisää

Perintöoikeus

Perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä perittävästä on laadittava perukirja ja kuolinpesä on selvitettävä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjakosopimus.

Lue lisää

Perintösuunnittelu

Perintöverosuunnittelussa korostuu hyvissä ajoin asianmukaisesti laadittujen asiakirjojen merkitys. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla huolehdit omien elinaikaisten asioidesi hoitamisesta hyvissä ajoin. Varallisuutesi jakautumiseen ja sen verokohteluun voit varautua, kun sinulla on olemassa kattavasti tehty lahjakirja ja/tai testamentti.

Lue lisää

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.