Veroluokat

Miten lahja- ja perintöveroluokat määräytyvät?

Lahjan- ja perinnönsaajat jaetaan kahteen veroluokkaan, joiden mukaan verotus muodostuu. Ankarampi verorasitus kohdistuu kaukaisimpiin saajiin.

Veroluokan I mukaan veroa maksavat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.), aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen ja perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaressa tarkoitettua avustusta.

Aviopuolisoksi rinnastetaan myös perittävän kanssa avioliitonomaisessa olosuhteessa elävä henkilö, joka on joskus ollut avioliitossa perittävän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perittävän kanssa. Ottolapset ja -vanhemmat rinnastetaan verotuksellisesti biologisiin sukulaisiin.

Kaikki muut niin sukulaiset kuin suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt maksavat veroa veroluokan II mukaan.

Ajantasaiset perintö- ja lahjaverotaulukot löydät verottajan sivuilta: perintövero ja lahjavero.

Näitä tarjoamme

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeus

Perheoikeuden osa-alueeseen luetaan tavanomaisesti niin avioliittoon ja avoliittoon liittyvät taloudelliset asiat kuin lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus.

Lue lisää

Perintöoikeus

Perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä perittävästä on laadittava perukirja ja kuolinpesä on selvitettävä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjakosopimus.

Lue lisää

Perintösuunnittelu

Perintöverosuunnittelussa korostuu hyvissä ajoin asianmukaisesti laadittujen asiakirjojen merkitys. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla huolehdit omien elinaikaisten asioidesi hoitamisesta hyvissä ajoin. Varallisuutesi jakautumiseen ja sen verokohteluun voit varautua, kun sinulla on olemassa kattavasti tehty lahjakirja ja/tai testamentti.

Lue lisää

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.