Perimysjärjestys

Kuka perii perittävän?
Perinnönjakoon sovelletaan perintökaaren (perintökaari 5.2.1965/40) säännöksiä, jonka mukaan rintaperilliset perivät perittävän. Rintaperillisiä ovat perittävän lapset, lapsenlapset jne. Jos rintaperillinen ei ole elossa, hänen sijaansa tulevat perintökaaren säännösten mukaan hänen lapsensa.

Aviopuolisot eivät peri toisiaan, mikäli perittävältä jäi rintaperillinen. Avioleskellä kuitenkin on oikeus hallita jäämistöä jakamattomana. Eloonjäänyt aviopuoliso tai parisuhdekumppani perii aviopuolisonsa kuitenkin, jos perittävältä ei ole jäänyt rintaperillisiä eikä aviopuolisoa ole sivuutettu testamentilla. Tällaisessa tilanteessa aviopuolison perimys on niin sanotusti toissijaista, eli perintö palautuu ensiksi kuolleen puolison sukuun lesken kuoleman jälkeen. Tilanteeseen on kuitenkin mahdollista varautua etukäteen asianmukaisella, ammattilaisen laatimalla testamentilla. Avopuolisot eivät koskaan peri toisiaan ilman testamenttia, eikä avopuolisoilla ole lakiin perustuvaa hallintaoikeutta.

Perintökaaren säännösten mukaan perittävän perii hänen vanhempansa ja sisaruksensa, mikäli perittävällä ei ole lapsia tai lasten jälkeläisiä eikä myöskään aviopuolisoa. Vielä on mahdollista, että isovanhemmat perivät perittävän, jos muita perillisiä ei ole. Viime kädessä jos isovanhempiakaan ei ole, perittävän perivät hänen setänsä, tätinsä ja enonsa. Serkut eivät enää peri toisiaan.