Perukirja

Perukirja on luettelo perittävän varoista ja veloista

Perukirja pitää sisällään osakasluettelon ja tiedot perittävän varoista ja veloista. Perukirjan perusteella toimitetaan perintöverotus. Perukirjaan merkitään myös aviolesken varat ja velat perittävän kuolinhetkellä. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa kuolinpesä on.

Perukirjaan merkittävät osakkaat

Osakkaita ovat perintökaaren säännösten mukaan määräytyvät perilliset. Avioleski on avio-oikeuden nojalla osakas. Hän on osakas myös siinä tapauksessa, että perittävä kuoli lapsettomana, jolloin avioleski perii puolisonsa perintökaaren nojalla. Myös jos avioleski perii testamentin nojalla, hän on osakas kuolinpesässä. Edelleen yleistestamentin saaja on osakas sukulaisuussuhteesta riippumatta. Legaatinsaaja ei ole kuolinpesän osakas. Perunkirjoituksesta on toimitettava kutsu kaikille kuolinpesän osakkaille.

Perunkirjoituksen toimittamisen aikataulu

Perukirja on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Mikäli perunkirjoitus laiminlyödään, verottaja suorittaa arvioverotuksen. Arvioverotus on monesti merkittävästi suurempi kuin kuolinpesän tosiasiallisen arvon mukaisen verotus.

Jos perittävälle ilmaantuu perunkirjoituksen jälkeen uusia varoja tai velkoja, joita ei ole merkitty perukirjaan, toimitetaan täydennysperunkirjoitus.

Näitä tarjoamme

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeus

Perheoikeuden osa-alueeseen luetaan tavanomaisesti niin avioliittoon ja avoliittoon liittyvät taloudelliset asiat kuin lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus.

Lue lisää

Perintöoikeus

Perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä perittävästä on laadittava perukirja ja kuolinpesä on selvitettävä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjakosopimus.

Lue lisää

Perintösuunnittelu

Perintöverosuunnittelussa korostuu hyvissä ajoin asianmukaisesti laadittujen asiakirjojen merkitys. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla huolehdit omien elinaikaisten asioidesi hoitamisesta hyvissä ajoin. Varallisuutesi jakautumiseen ja sen verokohteluun voit varautua, kun sinulla on olemassa kattavasti tehty lahjakirja ja/tai testamentti.

Lue lisää

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.