Perinnönjako

Perinnönjakoa koskeva sopimus

Perinnönjako voidaan aloittaa, kun kuolinpesä on selvitetty ja kun kuolinpesän ja aviolesken mahdolliset aviovarallisuussuhteet on saatu selväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa jäämistöosituksen tai -erottelun suorittamista kuolinpesän ja aviolesken välillä.

Yksimieliset osakkaat voivat sopia perinnönjaon toimittamisesta.

Osakkaiden toimesta laaditaan kirjallinen perinnönjakosopimus, joka jokaisen osakkaan tulee allekirjoituksellaan hyväksyä lainvoimaiseksi. Lisäksi asiakirjassa tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoitus.

Perinnönjakoa suoritettaessa on otettava huomioon tiukat muotomääräykset, minkä vuoksi varteenotettava vaihtoehto on perinnönjakosopimuksen laadituttaminen perintöasioihin erikoistuneella asianajajalla. Tällöin voidaan ottaa huomioon myös verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Perinnönjaon toimittaminen pesänjakajan toimesta

Kuolinpesään haetaan pesänjakaja, jos osakkaat haluavat perinnönjaon suoritettavaksi puolueettoman ja asiantuntevan tahon toimesta. Joskus pesänjakaja on välttämätön, jos sopimusjakoon ei päästä. Myös alaikäinen osakas saattaa aiheuttaa sen, että pesänjakajan hakeminen kuolinpesään on perusteltua. Pesänjakajaa haetaan vastaavalla tavalla käräjäoikeudelta hakemusasiana kuin pesänselvittäjää.

Mikäli kuolinpesään on määrätty pesänjakaja, hän suorittaa perinnönjaon. Pesänjakajalle kuuluu myös muita tehtäviä, kuten omaisuuserien arvostamista, mikäli osakkailla on erilainen näkemys kuolinpesään kuuluvan omaisuuden arvoista. Kuolinpesä voidaan jakaa kokonaan tai osittain.

Pesänjakajan suorittamaa perinnönjakoa voidaan moittia käräjäoikeudessa moitekanteella. Kuolinpesiin määrättyjen pesänjakajien suorittamat jaot jäävät kuitenkin merkittäviltä osin sellaisenaan voimaan. Moitekanteita nostetaankin harvoin.

Näitä tarjoamme

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeus

Perheoikeuden osa-alueeseen luetaan tavanomaisesti niin avioliittoon ja avoliittoon liittyvät taloudelliset asiat kuin lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus.

Lue lisää

Perintöoikeus

Perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä perittävästä on laadittava perukirja ja kuolinpesä on selvitettävä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjakosopimus.

Lue lisää

Perintösuunnittelu

Perintöverosuunnittelussa korostuu hyvissä ajoin asianmukaisesti laadittujen asiakirjojen merkitys. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla huolehdit omien elinaikaisten asioidesi hoitamisesta hyvissä ajoin. Varallisuutesi jakautumiseen ja sen verokohteluun voit varautua, kun sinulla on olemassa kattavasti tehty lahjakirja ja/tai testamentti.

Lue lisää

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.