Perinnönjako

Perinnönjakoa koskeva sopimus
Perinnönjako voidaan aloittaa, kun kuolinpesä on selvitetty ja kun kuolinpesän ja aviolesken tai parisuhdekumppanin mahdolliset aviovarallisuussuhteet on saatu selväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa jäämistöosituksen tai -erottelun suorittamista kuolinpesän ja lesken välillä.

Yksimieliset osakkaat voivat sopia perinnönjaon toimittamisesta. Osakkaiden toimesta laaditaan kirjallinen perinnönjakosopimus, joka jokaisen osakkaan tulee allekirjoituksellaan hyväksyä lainvoimaiseksi. Lisäksi asiakirjassa tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoitus. Perinnönjakoa suoritettaessa on otettava huomioon tiukat muotomääräykset, minkä vuoksi varteenotettava vaihtoehto on perinnönjakosopimuksen laadituttaminen perintöasioihin erikoistuneella asianajajalla. Tällöin voidaan ottaa huomioon myös verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Perinnönjaon toimittaminen pesänjakajan toimesta

Kuolinpesään haetaan pesänjakaja, jos osakkaat haluavat perinnönjaon suoritettavaksi puolueettoman ja asiantuntevan tahon toimesta. Joskus pesänjakaja on välttämätön, jos sopimusjakoon ei päästä. Myös alaikäinen osakas saattaa aiheuttaa sen, että pesänjakajan hakeminen kuolinpesään on perusteltua. Pesänjakajaa haetaan vastaavalla tavalla käräjäoikeudelta hakemusasiana kuin pesänselvittäjää.

Mikäli kuolinpesään on määrätty pesänjakaja, hän suorittaa perinnönjaon. Pesänjakajalle kuuluu myös muita tehtäviä, kuten omaisuuserien arvostamista, mikäli osakkailla on erilainen näkemys kuolinpesään kuuluvan omaisuuden arvoista. Kuolinpesä voidaan jakaa kokonaan tai osittain.

Pesänjakajan suorittamaa perinnönjakoa voidaan moittia käräjäoikeudessa moitekanteella. Kuolinpesiin määrättyjen pesänjakajien suorittamat jaot jäävät kuitenkin merkittäviltä osin sellaisenaan voimaan. Moitekanteita nostetaankin harvoin.