Perimysjärjestys

Kuka perii perittävän?

Perinnönjakoon sovelletaan perintökaaren (perintökaari 5.2.1965/40) säännöksiä, jonka mukaan rintaperilliset perivät perittävän.

Rintaperillisiä ovat perittävän lapset, lapsenlapset jne. Jos rintaperillinen ei ole elossa, hänen sijaansa tulevat perintökaaren säännösten mukaan hänen lapsensa.

Aviopuolisot eivät peri toisiaan, mikäli perittävältä jäi rintaperillinen. Avioleskellä kuitenkin on oikeus hallita jäämistöä jakamattomana.

Eloonjäänyt aviopuoliso tai parisuhdekumppani perii aviopuolisonsa kuitenkin, jos perittävältä ei ole jäänyt rintaperillisiä eikä aviopuolisoa ole sivuutettu testamentilla. Tällaisessa tilanteessa aviopuolison perimys on niin sanotusti toissijaista, eli perintö palautuu ensiksi kuolleen puolison sukuun lesken kuoleman jälkeen. Tilanteeseen on kuitenkin mahdollista varautua etukäteen asianmukaisella, ammattilaisen laatimalla testamentilla.

Avopuolisot eivät koskaan peri toisiaan ilman testamenttia, eikä avopuolisoilla ole lakiin perustuvaa hallintaoikeutta.

Perintökaaren säännösten mukaan perittävän perii hänen vanhempansa ja sisaruksensa, mikäli perittävällä ei ole lapsia tai lasten jälkeläisiä eikä myöskään aviopuolisoa.

Vielä on mahdollista, että isovanhemmat perivät perittävän, jos muita perillisiä ei ole.

Viime kädessä jos isovanhempiakaan ei ole, perittävän perivät hänen setänsä, tätinsä ja enonsa. Serkut eivät enää peri toisiaan.

Näitä tarjoamme

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeus

Perheoikeuden osa-alueeseen luetaan tavanomaisesti niin avioliittoon ja avoliittoon liittyvät taloudelliset asiat kuin lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus.

Lue lisää

Perintöoikeus

Perinnönjakoon liittyvät asiat koskettavat meistä jokaista jossakin elämämme vaiheessa. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä perittävästä on laadittava perukirja ja kuolinpesä on selvitettävä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjakosopimus.

Lue lisää

Perintösuunnittelu

Perintöverosuunnittelussa korostuu hyvissä ajoin asianmukaisesti laadittujen asiakirjojen merkitys. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla huolehdit omien elinaikaisten asioidesi hoitamisesta hyvissä ajoin. Varallisuutesi jakautumiseen ja sen verokohteluun voit varautua, kun sinulla on olemassa kattavasti tehty lahjakirja ja/tai testamentti.

Lue lisää

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.