Perukirja

Perukirja on luettelo perittävän varoista ja veloista
Perukirja pitää sisällään osakasluettelon ja tiedot perittävän varoista ja veloista. Perukirjan perusteella toimitetaan perintöverotus. Perukirjaan merkitään myös lesken tai parisuhdekumppanin varat ja velat perittävän kuolinhetkellä. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa kuolinpesä on.
Perukirjaan merkittävät osakkaat
Osakkaita ovat perintökaaren säännösten mukaan määräytyvät perilliset. Leski tai parisuhdekumppani on avio-oikeuden nojalla osakas. Hän on osakas myös siinä tapauksessa, että perittävä kuoli lapsettomana, jolloin leski tai parisuhdekumppani perii puolisonsa perintökaaren nojalla. Myös jos leski tai parisuhdekumppani perii testamentin nojalla, hän on osakas. Edelleen yleistestamentin saaja on osakas sukulaisuussuhteesta riippumatta. Legaatinsaaja ei ole kuolinpesän osakas. Perunkirjoituksesta on toimitettava kutsu kaikille kuolinpesän osakkaille.
Perunkirjoituksen toimittamisen aikataulu
Perukirja on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Mikäli perunkirjoitus laiminlyödään, verottaja suorittaa arvioverotuksen. Arvioverotus on monesti merkittävästi suurempi kuin kuolinpesän tosiasiallisen arvon mukaisen verotus.

Jos perittävälle ilmaantuu perunkirjoituksen jälkeen uusia varoja tai velkoja, joita ei ole merkitty perukirjaan, toimitetaan täydennysperunkirjoitus.