Perintöoikeus

Laadimme Asianajotoimisto Roihu Oy:ssä testamentteja, ja perunkirjoitusten toimittaminen on meille arkipäivää. Perunkirjoituksen jälkeen on yleistä, että toimitamme samassa kuolinpesässä myös perinnönjaon. Kokonaisvaltaisella palvelulla pystymmekin kustannustehokkaasti saattamaan kaikki perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät asiat kerralla päätökseen. Huomioimme myös verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Joskus perinnönjakoon liittyy osakkaiden välisiä erimielisyyksiä ja asioista on riitauduttu – myös näissä tilanteissa avustamme sinua usean vuoden kokemuksella. Käyttämällä asiantuntevaa asianajajaa, voit luottaa, että asia tulee hoidetuksi kerralla oikein kuntoon.

Palvelumme kattavat ainakin seuraavat perintöoikeuden osa-alueet:

Laadimme testamentteja
Laadimme perukirjoja
Laadimme perinnönjakosopimuksia ja testamentin toimeenpanoasiakirjoja
Toimimme asiakkaidemme avustajina pesänselvitys- ja pesänjakoprosesseissa pesänjakajan luona
Avustamme oikeudenkäynneissä perinnönjaon tai testamentin moiteprosesseissa
Toimimme testamentin toimeenpanijoina
Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänselvittäjinä ja -jakajina